BRF Terränglöparen 9 – Ombyggnation/renovering i Sundbyberg

AUCTORITAS är anlitade av A200 Förvaltning AB för stöd i planering och projektering av ett stort renoveringsprojekt i Sundbyberg. Stambyte 463 lägenheter, ny innergård samt garage för 430 fordon.

OOF Bostad – Nyproduktion av flerbostadshus

AUCTORITAS är anlitade av OOF Bostad AB som projektledare för nybyggnation av ett flerbostadshus med 87 st. lägenheter i Uppsala. AUCTORITAS arbetar som byggherrens ombud och uppdraget omfattar allt från bygglovshantering, upphandling av entreprenör, kontraktering, miljöuppföljning, ritningsgranskning, byggnadskontroll och leverans.

Letho Sverige AB – Modulbyggda förskolor i Botkyrka

AUCTORITAS är anlitade av entreprenören Lehto Sverige AB som projektledare för nyproduktion av förskolor i moduler. Projektet innebär projektering och nybyggnation av 3 st. förskolor åt Botkyrka Kommun som ger plats för totalt 540 barn. Totalentreprenadkontraktet sträcker sig över 2018-2019.

OOF Bostad – Nybyggnation av radhus i Uppsala

AUCTORITAS anlitades av OOF Bostad AB som projektledare för nybyggnation av 23 st. radhus i Uppsala. AUCTORITAS fungerar som ombud och bevakar beställarens intressen under projekterings- och produktionsfasen med dokumentgranskning, uppföljning, samordning och kontroller på plats.

Flerbostadshus – Nyproduktion Albyberget

AUCTORITAS är engagerade av Mitt Alby AB som projektledare för nya flerbostadshus på Albyberget. Två byggnader, c:a 150 lägenheter, om c:a 6 500 kvm BOA.

Mitt Alby

EATALY Stockholm – Ny saluhall mitt i city

AUCTORITAS är engagerade i projekt- och byggledningen och sköter samordning och uppföljning av byggarbetena. AUCTORITAS har även varit engagerade i projekteringsledningen.

Flerbostadshus – Nyproduktion passivhus i Vallastaden

AUCTORITAS anlitades av Acasa Bostad som projekteringsledare för nytt flerbostadshus i Vallastaden. Huset projekterades som passivhus med trästomme. 26 lägenheter om c:a 1 100 kvm BOA.

Nytt flerbostadshus i Vallastaden

Exploatering i Värmdö kommun

Nytt Bostadsområde – ca 20 hektar Värmdö kommun

Auctoritas arbetar i nära samarbete med fastighetsägaren för genomförandet av detaljplanering och produktion av ca 20 Hektar stort bostadsområde i Värmdö kommun.

Flerbostadshus – Ombyggnation nya lägenheter

Renovering av fastighet i Båstad till 9 st. lägenheter samt 1 st. lokal.
AUCTORITAS anlitades av Albert Hansson Byggnads AB till projektledningen för att fungera som rådgivande i projektstruktur, ekonomifrågor samt projektplaneringen.

Renovering av fastighet i Båstad

Lägenhetshotell Asplund

Hotel och Restaurang Asplund

AUCTORITAS fungerade som CM-företag och ansvarade för projektering, upphandling och byggledning under renovering och ombyggnation av SBL:s gamla lokaler i Solna. Efter genomförd ombyggnation så stod ett lägenhetshotell (65 lägenheter), en restaurang och ett gym klart. Byggnaden är kulturminnesmärkt (Gunnar Asplund).