Construction Management – CM

Construction Management (CM) är en form för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. AUCTORITAS stöttar byggherrens organisation och hjälper till genom hela byggprojektet med allt från projektutveckling och kalkyler till planering, styrning och uppföljning. Vi sätter samman en organisation som företräder dig precis som en egen byggavdelning.

Fördelar med CM kan vara att organisationen tillsätts efter behov, kontroll på kostnader, snabbare byggstart och korrekta upphandlingar som är konkurrensutsatta.

Byggarbetsplats

Vill du veta mer om våra tjänster?