Konstruktionsamordning (BIM)

Vi tillsätter en funktion för att övervaka och kontrollera samarbetet inom byggprojektet. Alla discipliner i arbetsflödet kontrolleras genom att kombinera dess modeller, kollisionskontrollera, märka upp och dela information i 2D- och/eller 3D-miljö.

Vi identifierar problem och tillser att projektdeltagarna kan lösa dessa redan under projekteringsskedet. Samgranskning av handlingar under projektering sparar tid och pengar i produktionen och ökar effektiviteten och underlättar flödet under produktionen.

Lyftkran på byggarbetsplats

Vill du veta mer om våra tjänster?