Projekteringsledning

Våra projekteringsledare styr och samordnar projekteringsfasen fram till färdiga handlingar oavsett om projektet avses att handlas upp som Totalentreprenad eller Utförandeentreprenad. Vi tillsätter erforderliga kompetensområden och sakkunniga för att kvalitetssäkra projektet. Projekteringsledaren ansvarar även för upprättande och uppföljning av tidplan och konsultbudget.

Lyftkran på byggarbetsplats

Vill du veta mer om våra tjänster?