Examensarbete hos Auctoritas!

Nu har Jonas och Andreas påbörjat 10 veckors intensivt arbete om ett nystartat projekt i mitt Alby! Nya bostäder ska byggas och Jonas och Andreas ska få ta reda på vilken väggkomplettering som funkar bäst ur energi, tid och ekonomisk synvinkel! Arbetet kommer upp här när det är publicerat!