Förstudie/Projektanalys

AUCTORITAS genomför förstudier i nära samarbete med fastighetsägaren för att möjliggöra beslutsfattning kring fastighetstransaktioner, detaljplanering, utvecklingsstrategier och projektbudgetering inför projektstart. Förstudiearbeten kan besvara frågeställningar såsom:

  • Kan projektet sannolikt skapa lönsamhet?
  • Vilka detaljplanemässiga förutsättningar gäller och hur kan dessa utnyttjas på bästa sätt?
  • Bör fastighetsägaren begära detaljplanering?
  • Vilken strategi bör projektet ha och bör det genomföras i etapper?
  • Identifikation av projektrisker/möjligheter

Arbetet kan innebära:

  • Kostnadskalkyler baserade på ritningar och systembeskrivningar
  • Investeringskalkyler/vinstprognostisering
  • Utredningsarbete
  • Kommunkontakter

Fasad i träpanel