Bostadsrättsföreningar

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med bland annat stambyten, till- eller ombyggnad av råvind/källare eller renoveringsprojekt. Vi tar fram erforderliga handlingar i form av förfrågningsunderlag, AF, kontrakt samt hjälper till vid upphandling. Under projektet fungerar vi som projektledare/ombud och bevakar föreningens intressen. Vi hjälper även till med underhållsplanering och framtagande av underhållsplaner.

Vi hjälper även till med energieffektivisering av er bostadsrätt. Allt ifrån att utreda nedanstående frågeställningar, till att ansöka om stöd för energieffektivisering av flerbostadshus.

  • Hur kan fastigheten energieffektiviseras?
  • Vilka energieffektiva åtgärder är aktuella?
  • Hur ser återbetalningskalkylen ut för en investering?

Nytt flerbostadshus i Vallastaden