Bostadsrättsföreningar

Vi hjälper bostadsrättsföreningar vid exempelvis stambyten, utbyggnad av råvind/källare eller renoveringsprojekt. Vi tar fram erforderliga handlingar i form av förfrågningsunderlag, AF, kontrakt samt hjälper till vid upphandling.

Under projektet fungerar vi som projektledare/ombud och bevakar föreningens intressen. Vi hjälper även till med underhållsplanering och framtagande av underhållsplaner.

Nytt flerbostadshus i Vallastaden