Projekt-/Projekteringsledning

Kompetens- och utbildningsnivån hos AUCTORITAS är hög med mångårig erfarenhet från flertalet tekniska applikationer från olika branscher. Samtliga projektledare är dessutom utbildade på högskolenivå som byggnadsingenjörer, civilingenjörer och civilekonomer.

Vårt mål är att kunna erbjuda projektledare med god teknisk kunskap för att kunna bedriva komplexa projekt.

Projektledning:

Våra projektledare tar ett helhetsgrepp om projektet och projektstyr det hela vägen in i mål. Arbetsmoment som kan ingå inom projektledning är:

  • Planering/tidplan
  • Kalkylering
  • Konstruktionssamordning
  • Ekonomiuppföljning

Projekteringsledning:

Våra projekteringsledare styr och samordnar projekteringsfasen fram till färdiga handlingar oavsett om projektet avses att handlas upp som Totalentreprenad eller Utförandeentreprenad. Vi tillsätter erforderliga kompetensområden och sakkunniga för att kvalitetssäkra projektet. Projekteringsledaren ansvarar även för upprättande och uppföljning av tidplan och konsultbudget.

Projektledning

Vill du veta mer om våra tjänster?