Kontrollansvar enl. PBL

Vi kan erbjuda egna certifierade kontrollansvariga med riksbehörighet K.

Våra kontrollansvariga ansvarar för upprättande av förslag till kontrollplan, kommunikation med stadsbyggnadskontor, genomgångar med entreprenörerna, löpande kontroller och övriga ingående ansvarsområden inför startsamråd och under projektet fram till erhållet slutbevis.

Detaljer från byggprojekt