Våra tjänster

AUCTORITAS Projektstyrning AB erbjuder konsulttjänster för byggbranschen inom projektledning, projekteringsledning, samordning, kalkyl och ekonomisk styrning.

AUCTORITAS har en flexibel approach där tjänsterna anpassas till aktuellt behov för att kunna fungera som en länk mellan beställare och entreprenör. Vårt mål är att överträffa våra kunders förväntningar genom att erbjuda god service, flexibilitet och ansvarstagande.

Kompetens- och utbildningsnivån hos AUCTORITAS är hög med mångårig erfarenhet från flertalet tekniska applikationer från olika branscher. Samtliga konsulter är dessutom utbildade på högskolenivå som byggnadsingenjörer, civilingenjörer och civilekonomer.

Projektledning

Projekt- & projekteringsledning

Vi erbjuder projektledare med god teknisk kunskap för att kunna bedriva komplexa projekt. Arbetsmoment som kan ingå är bl.a. projektstyrning, planering, kalkylering och ekonomiuppföljning.

Läs mer

Byggarbetsplats

Byggledning

Byggledning innefattar projektledning, samordning och ekonomistyrning. Vi är på plats och tillser att projektet utförs enligt projektets gällande handlingar och tidplan.

Läs mer

Fasad i träpanel

Förstudier & utredningar

Vi genomför förstudier i nära samarbete med fastighetsägaren för att möjliggöra beslutsfattning kring bl.a. detaljplanering, utvecklingsstrategier och projektbudgetering inför projektstart.

Läs mer

Mitt Alby

Kalkyl

Vi genomför kalkyler för olika delar av byggprocessen från kostnadsprognoser inför investeringsbeslut till detaljerade kalkyler baserade på ritningar och systembeskrivningar.

Läs mer

Nytt flerbostadshus i Vallastaden

Bostadsrättsföreningar

Vi hjälper er med tex stambyten, utbyggnad av råvind, renoveringsprojekt eller energieffektivisering. Under projektet fungerar vi som projektledare/ombud och bevakar föreningens intressen.

Läs mer

Detaljer från byggprojekt

Kontrollansvarig

Vi erbjuder egna certifierade kontrollansvariga med riksbehörighet K. Vi ansvarar bl.a. för upprättande av förslag till kontrollplan och genomgång med entreprenörer fram till erhållet slutbevis.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?