Våra tjänster

Projektledning

Vårt mål är att kunna erbjuda projektledare med god teknisk kunskap för att kunna bedriva komplexa projekt.

Läs mer

Byggledning

Byggledning innefattar projektledning, samordning och ekonomistyrning. Vi är på plats och tillser att projektet utförs enligt projektets gällande handlingar och tidplan.

Läs mer

Projekteringsledning

Våra projekteringsledare styr och samordnar projekteringsfasen fram till färdiga handlingar oavsett om projektet avses att handlas upp som Totalentreprenad eller Utförandeentreprenad.

Läs mer

Förstudie/projektanalys

Vi genomför förstudier i nära samarbete med fastighetsägaren för att möjliggöra beslutsfattning kring fastighetstransaktioner, detaljplanering, utvecklingsstrategier och projektbudgetering inför projektstart.

Läs mer

Kalkyl

Vi genomför kalkyler för olika delar av byggprocessen från kostnadsprognoser inför investeringsbeslut till detaljerade kalkyler baserade på ritningar och systembeskrivningar.

Läs mer

Construction Management

Vi stöttar byggherrens organisation och hjälper till genom hela byggprojektet med allt från projektutveckling och kalkyler till planering, styrning och uppföljning.

Läs mer

Kontrollansvar enl. PBL

Vi kan erbjuda egna certifierade kontrollansvariga med riksbehörighet K. Våra kontrollansvariga ansvarar för upprättande av förslag till kontrollplan, kommunikation med stadsbyggnadskontor, genomgångar med entreprenörerna, löpande kontroller och övriga ingående ansvarsområden inför startsamråd och under projektet fram till erhållet slutbevis.

Läs mer

Konstruktionsamordning

Vi tillsätter en funktion för att övervaka och kontrollera samarbetet inom byggprojektet. Vi identifierar problem och tillser att projektdeltagarna kan lösa dessa redan under projekteringsskedet.

Läs mer

Bostadsrättsföreningar

Vi hjälper bostadsrättsföreningar vid exempelvis stambyten, utbyggnad av råvind/källare eller renoveringsprojekt. Vi tar fram erforderliga handlingar i form av förfrågningsunderlag, AF, kontrakt samt hjälper till vid upphandling. Under projektet fungerar vi som projektledare/ombud och bevakar föreningens intressen. Vi hjälper även till med underhållsplanering och framtagande av underhållsplaner.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?