Våra tjänster

AUCTORITAS Projektstyrning AB erbjuder konsulttjänster för byggbranschen inom projektledning, projekteringsledning, samordning, kalkyl och ekonomisk styrning.

AUCTORITAS har en flexibel approach där tjänsterna anpassas till aktuellt behov för att kunna fungera som en länk mellan beställare och entreprenör. Vårt mål är att överträffa våra kunders förväntningar genom att erbjuda god service, flexibilitet och ansvarstagande.

Kompetens- och utbildningsnivån hos AUCTORITAS är hög med mångårig erfarenhet från flertalet tekniska applikationer från olika branscher. Samtliga konsulter är dessutom utbildade på högskolenivå som byggnadsingenjörer, civilingenjörer och civilekonomer.

Byggarbetsplats

Projektledning

Vi erbjuder projektledare med god teknisk kunskap för att kunna bedriva komplexa projekt. Arbetsmoment som kan ingå är bl.a. projektstyrning, planering, kalkylering och ekonomiuppföljning.

Läs mer

Byggarbetsplats

Byggledning

Byggledning innefattar projektledning, samordning och ekonomistyrning. Vi är på plats och tillser att projektet utförs enligt projektets gällande handlingar och tidplan.

Läs mer

Lyftkran på byggarbetsplats

Projekteringsledning

Våra projekteringsledare styr och samordnar projekteringsfasen fram till färdiga handlingar oavsett om projektet avses att handlas upp som Totalentreprenad eller Utförandeentreprenad.

Läs mer

Fasad i träpanel

Förstudie/Projektanalys

Vi genomför förstudier i nära samarbete med fastighetsägaren för att möjliggöra beslutsfattning kring bl.a. detaljplanering, utvecklingsstrategier och projektbudgetering inför projektstart.

Läs mer

Mitt Alby

Kalkyl

Vi genomför kalkyler för olika delar av byggprocessen från kostnadsprognoser inför investeringsbeslut till detaljerade kalkyler baserade på ritningar och systembeskrivningar.

Läs mer

Byggarbetsplats

Construction Management

Vi stöttar byggherrens organisation och hjälper till genom hela byggprojektet med allt från projektutveckling och kalkyler till planering, styrning och uppföljning.

Läs mer

Detaljer från byggprojekt

Kontrollansvar enl. PBL

Vi erbjuder egna certifierade kontrollansvariga med riksbehörighet K. Vi ansvarar bl.a. för upprättande av förslag till kontrollplan och genomgång med entreprenörer fram till erhållet slutbevis.

Läs mer

Lyftkran på byggarbetsplats

Konstruktionsamordning

Vi tillsätter en funktion för att övervaka och kontrollera samarbetet inom byggprojektet. Vi identifierar problem och tillser att projektdeltagarna kan lösa dessa redan under projekteringsskedet.

Läs mer

Nytt flerbostadshus i Vallastaden

Bostadsrättsföreningar

Vi hjälper bostadsrättsföreningar vid t. ex. stambyten, utbyggnad av råvind/källare eller renoveringsprojekt. Under projektet fungerar vi som projektledare/ombud och bevakar föreningens intressen.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?