Byggledning

Byggledning innefattar projektledning, samordning och ekonomistyrning. Vi är på plats och tillser att projektet utförs enligt projektets gällande handlingar och tidplan. Byggledaren hanterar ändringar och ekonomistyrning och ansvarar för uppföljning av projektet.

Arbetsmoment som kan ingå:

  • Samordning
  • Tidplan
  • Kvalitetssäkring
  • Hantering ändringar, fråga/svar
  • Ekonomiuppföljning
  • Inköp
  • Arbetsmiljö

Byggarbetsplats

Vill du veta mer om våra tjänster?