Mitt Alby

Botkyrka – Nyproduktion Albyberget

AUCTORITAS var engagerade av Mitt Alby AB och tog fram förfrågningsunderlag samt ansvarade för anbudsprocessen för två flerbostadshus, 150 lägenheter om c:a 6 500 m2,  på Albyberget.