Detaljplan för handel – Nacka

Auctoritas jobbar på uppdrag av Tranviks Udde med detaljplanefrågor för nytt verksamhetsområde vid Orminge trafikplats.