Överkikaren 9 – Stockholm

AUCTORITAS fick uppdraget att utreda möjligheterna för ändrad användning av källarförråd. Fastigheten besitter ett stort kulturvärde och fastigheten var tidigare noga inventerad. Utredningen presenterade de områden som behövde ses över och de möjligheter som fanns för genomförandet.

  • ProjekttypUtredning
  • KundSkat AB
  • KompetensProjektledning
  • PlatsStockholm
  • StatusFärdigtsällt