Parhus Nacka – Byggledning mark

På uppdrag av totalentreprenör BWN byggleder vi markarbeten för uppförande av parhus i Saltsjö-Boo.