Longstay/hotell – Sunnersta Herrgård, Uppsala

AUCTORITAS har fått i uppdrag att projektleda nyproduktion av ett longstay-hotell som anpassas mot fastighetens befintliga herrgård. Fastigheten är lokaliserad i ett vattenskyddsområde med extrem känslighet vilket ställer speciella krav på dagvatten- och VA-hantering.

  • ProjekttypNyproduktion
  • KundOOF Sunnersta AB
  • KompetensProjekt-/Projekteringsledning
  • PlatsSunnersta, Uppsala
  • StatusProjektering
  • Projekttid2020-