Uppsala – Sunnersta Herrgård

AUCTORITAS har fått i uppdrag att leda in bygglovsprocessen för en nyproduktion på en redan bebygd tomt. Fastigheten är lokaliserad i ett vattenskyddsområde med extrem känslighet. AUCTORITAS har varit behjälpliga med dagvattenutredning och även kontrollerat övriga delar av VA för att uppfylla ställda krav.

  • ProjekttypNyproduktion
  • KundOOF Group
  • KompetensProjektledning
  • PlatsUppsala
  • StatusProjektering